Algemene informatie

Dit is de site van twee samenwerkende Texelse psychologenpraktijken, namelijk de Psychologenpraktijk Texel van Mirjam Spijker en de Praktijk voor Psychologie Olthof van Yolanthe Olthof. In deze praktijken wordt psychologische hulp geboden aan volwassenen en kinderen met psychische en psycho-somatische klachten. Meer over dergelijke klachten vindt u onder het kopje hulp zoeken. De hulp die wordt verleend is kortdurend en gericht op de huidige klachten. Kenmerkend voor de verleende psychologische hulp is verder dat er geen lange wachttijden zijn, dat u niet ver hoeft te reizen, dat de hulpverlener persoonlijk aanspreekbaar is en dat er een nauwe samenwerking is met de huisartsen.

De behandeling van sommige klachten valt onder wat de overheid heeft aangeduid als basisgeneralistische geestelijke gezondheidszorg (BG-GGZ). De kosten daarvan worden vergoed vanuit het verplichte basispakket van uw zorgverzekering. Onder het kopje vergoede zorg staat nadere informatie over dit type psychologische hulpverlening.

De behandeling van andere soorten psychische problemen wordt niet vergoed vanuit het basispakket, maar soms wel vanuit een aanvullend pakket. Is dat niet het geval dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Meer informatie staat onder het kopje niet vergoede zorg.